ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หลวงปู่ชา สุภัทโท

  <p></p> <p></p> ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่มีการการันตีใดใดทั้งสิ้น <p></p> หากท่านใดชอบจัดเลยครับ หากท่านใดไม่ชอบผ่านเลยครับ ขอให้รวยๆทุกๆท่านครับ <p></p> เลื่อนลงเพื่อดูวิดีโอ หรือหากคุณกำลังมองหาวิดีโอเพียงแค่เลื่อนลง <p></p> เลื่อนลงเพื่อดูวิดีโอ วิดีโออยู่ในตอนท้ายของเนื้อหานี้ <p></p> เลื่อนลงเพื่อดูวิดีโอ เลื่อนลงเพื่อค้นหาวิดีโอ <p></p> เลื่อนลงเพื่อดูวิดีโอ กำลังมองหาวิดีโอเพียงแค่เลื่อนลง <p></p> เลื่อนลงเพื่อดูวิดีโอ มีวิดีโอด้านล่างให้เลื่อนลง <p></p> <p></p> VDO  ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หลวงปู่ชา สุภัทโท
<iframe width="914" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/GOkGrG-pgso" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <p></p> <p></p>  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *