ให้กำลังใจครอบครัว คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

ข่าวเศร้า สูญเ สี ย เจ้าของตำนานราชาเพลงแหล่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ก่อนหน้านี้ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เคยออกมาเผยอาการป่  วยกระดู กพ รุน นี่ก็เดินไม่ค่อยดี แต่ถ้านั่งก็ได้ทั้งวัน เป็นมา 3 ปีแล้ว ไปผ่  า ตั ดมาหมอบอกว่า 50:50 บางคนก็เดินไม่ได้ แต่พ่อเหมือนบุญรั กษ าเดินได้ ตอนนั้นมันนั่งไม่ได้มันปวด พอผ่ าตั  ดเสร็จก็ดีขึ้น นั่งไม่เจ็บ อีกทั้งยังมีอ าการกระ ดู กทั บเส้นประสา ทจนเกื อ บพิก าร ล่าสุดทางได้เพจ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ได้ออกมาโพสต์ว่า คุณพ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่รพ.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *